Залозите като инвестиция…

Scorebg.com » Статии » Залозите като инвестиция…

Залозите като инвестиция

В тази статия, ще се разгледаме едно основно понятие в залагането от гледната точка на    инвестирането. В край сметка целта на всеки един играч дали    професионален или обикновен е увеличение на банката.

Ще  направим една аналогия с обикновеният лихвен процент или  иначе казано каква е разликата ако парите са в банка или играете с тях.

Става въпрос за ROI, съкращението идва от Return on Investment ( възвращаемост на инвестицията) Най-общо ROI може да бъде разделен на две части – нетна и брутна възвращаемости.

Какво представлява брутна възвращаемост на инвестицията ?

Формулата е следната ROI = спечелена сума/вложена сума) х 100
Пример: заложили сме 100 лв, успяваме да спечелим 150 лв. ROI= 150 %

Какво представлява нетна възвращаемост на инвестицията ?

Формулата е следната ROI = (спечелена сума-вложена сума)/вложена сума х 100 [ % ]
Пример: заложили сме 100 лв, успяваме да спечелим 150 лв. ROI=(150-100)/100*100= 50 %

Ще се опитам да направя сравнение между банковия лихвен процен и ROI.
И в двата случая съществува определен фиксиран процент върху парите, които инвенстираме.
Ако внесем определена сума пари, за определено срок от време – получаваме чиста печалба, равна на процент от внесената сума. Във всеки  един момент може да довнасяме още средства, като за всяка нова сума лихвата понея започва да тече от момента, в който е добавена към  първоначалната.

При ROI в залаганията е малко по-различно. Къде е разликата ?

Нека за някакъв срок от време сме направили залози на обща стойност 1000 лв и ROI=10%. Това означава, че в избрания период от време сме успяли да реализираме чиста печалба от 100 лв. Ключов момент в този случаи, е че не необходимо да разполагаме с цялата сума за инвестиция. Примерно разполагаме с 100 лв банка и залагаме 10-20 лв на мач, т.е във всеки един момент можем да направим 5-10 залога.
Използваме система или играем събития който предполагат регулярна печалба. Напрактика е необдходимо в началото да правим успешни залози, така че да успеем да реализираме всичките си залози само с нашите 100 лв. Това е огромната разлика. За да разчитаме на лихва, трябва да имаме тези 1000 лв, да ги депозираме в банката и да ги замразим за

определения срок от време, след което да си получим чистата печалба.

При залаганията нашите пари се въртят непрекъснато,като благодарение на ROI се натрупва печалба, което увеличава началната ни банка оттам възможността за по-високи залози и отново на печалбата и така оформяме мечтания цикъл.

Ето един пример с двата вида инвестиция.

Парите в банка

В началото на всеки месец имаме възможност да отделяме 100 лева за инвестиция в продължение на 1 година.Приемаме годишна лихва от 7 %. Първите 100 лв ще стоят в избраната банка 12 месеца и ще получим 7 % печалба, т.е 7 лв, вторите 100 лв ще престоят 11 месеца и ще получим за тях 11/12 от 7 лв, третите 10/12 и т.н. В края на годината сме вложили 12 х 100=1200 лв. Печалбата ни е (12/12+11/12+10/12+…+1/12) х 7 = 45.5 лева

При лихвен процент 7 %, ние сме получили чиста печалба от 45.5 лева при инвестиция от 1200 лева, което е на пратика 3.8 % от вложената  сума (45.5/1200).

Парите при залаганията

Успяли сме намерим система със стабилно и не много променящо се ROI ( приемаме, че може да бъде разгледано като постоянно за всеки месец) от 7 %. ървите 100 лв през най-важния месец след точно системата едно към едно която ни позволява да постигнем нашите 7 % ROI от извъртяната
сума. Голямата разлика в случая че при размуно залагане можем да извъртим 1000 лв, при вложени от нас 100 лв.

Чистата ни печалба за месеца е 7 % от тези 1000 лева или 70 лева печалба. В началото на втория месец депозираме 100 -те лв и вече имаме 170 +100=270 лв. През втория месец вече може да следваме система с 2.7 пъти по-високи, което води води до 2.7 пъти по-голяма извъртяна сума и съответно 2.7 пъти по-голяма печалба, тъй като запазваме ROI 7 %.

Явно е какво се случва през следващите месеци.Затова ROI e най-важното нещо, когато иргаем със система за залагане, която не е прогресивна. Това означава че всеки един залог е в определи граници и не се увеличава до безкарайност, което неминуемо води ВИНАГИ до фалит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *