Отказ от отговорност

Scorebg.com » Отказ от отговорност
  • Сайтът ни не е насочен към хора, намиращи се на територията на Република България.
  • Сайтът ScoreBg.com и всички прилежащи му страници се състои от чисто информационен характер.
  • На ScoreBg.com не се предлагат каквито и да е било хазартни услуги.
  • ScoreBg.com не носи отговорност за каквито и да е било загуби, вреди или пропуснати ползи от потребителите на сайта, дори те да се дължат на грешки на ScoreBg.com.
  • Ползването на сайта и всички прилежащи му страници е строго забранено за лица под 18 годишна възраст.
  • Информацията не винаги е пълна, всеобхватна, точна или осъвременена и ScoreBg.com, не поема отговорност, ако това ви навреди по някакъв начин.
  • Напомняме ви, че хазартът може сериозно да ви навреди във финансов, социален и личен план.
  • Не всички държави позволяват залози чрез Интернет, моля проверете законите във вашата страна от която искате да залагате.
  • В случай че не разбирате добре горенаписаното или не сте съгласни с него, ви молим да прекратите ползването на ScoreBg.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *