Футболна прогноза – Лех Познан срещу Полония Варшава – платена