Статистика за месец Октомври

Scorebg.com » Статистика » Статистика за месец Октомври

Пълната статистика за месец Октомври:

За месец октомври печалбата/загубата е -0.60  единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец октомври сте иргали всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е -0.60х100=-60.00 лв.

Спечелени срещи – 30 (42.8 %)
Загубени срещи – 35(50.0 %)
Върнати залози – 5 (7.2%)
Общо срещи – 70

Пълна статистика за месец октомври :

[table id=13 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *