Март 2017

За месец март сме на печалба от +0.12 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец март сте играли всичките ни мачове с единичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 0.12 х100=12 лв.

Спечелени срещи – 12(48%)
Загубени срещи –11 (44%)
Върнати залози –2 (8%)
Общо срещи – 25

Срещите в excel

Пълна статистика за месец март :

[table id=99/]