Март 2016

За месец март сме на печалба от +1,08 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец март  сте играли всичките ни мачове с единичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 1,08 х100=108лв.

Спечелени срещи – 14(50%)
Загубени срещи –12 (42.9%)
Върнати залози –2 (7.1%)
Общо срещи – 28

Срещите в excel

Пълна статистика за месец март:

[table id=87/]