Август

За месец август  сме на печалба от  +3.15 единици. Това е чистата печалба  и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец август сте играли всичките ни мачове с единичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 3.15 х100=315лв.

Спечелени срещи – 26 (56.5%)
Загубени срещи – 20 (43.5%)
Върнати залози –0 (0%)
Общо срещи – 46

Срещите в excel

Пълна статистика за месец август:

[table id=80 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *