Април

За месец април е +8,45 единици. Това е чистата загуба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец април сте играли всичките ни мачове с единичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 8,45 х100=845 лв.

Спечелени срещи – 24 (61.54%)
Загубени срещи – 13 (33.33%)
Върнати залози –2 (5.13%)
Общо срещи – 0

Срещите в excel

Пълна статистика за месец април:

[table id=76 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *