Март

За месец март  печалбата е +11.13  единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец март сте играли всичките ни мачове с единичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 11.13 х100=1113 лв.

Спечелени срещи – 25 (58.14%)
Загубени срещи – 13 (30.23%)
Върнати залози –5 (11.63%)
Общо срещи – 43

Срещите в excel
Пълна статистика за месец март:

[table id=75 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *