Април 2014

За месец април печалбата +3.295 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец април сте играли всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е +3.925х100=392.50лв.

Спечелени срещи – 25(51.02%)
Загубени срещи – 20 (40.82%)
Върнати залози – 4 (8.16 %)
Общо срещи – 49

Срещите в excel

Пълна статистика за месец април:

[table id=64 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *