Януари 2013

За месец януари  печалбата/загубата е +1.75единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец януари сте иргали всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 1.75х100=175.0 лв.

Спечелени срещи – 34(47.9 %)
Загубени срещи – 8 (11.3 %)
Върнати залози – 29 (40.8 %)
Общо срещи – 71

Пълна статистика за месец януари :

[table id=46 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *