Септември 2013

За месец септември печалбата/загубата е +4.83 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец септември сте играли всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е +4.83х100=483.00 лв.

Спечелени срещи – 26 (50.98 %)
Загубени срещи – 18 (35.29 %)
Върнати залози – 7 (13.73 %)
Общо срещи – 51

Срещите в excel

Пълна статистика за месец септември:

[table id=56 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *