Май 2013

Май 2013

За месец април печалбата/загубата е +13.61 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец май сте играли всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви печалба е 13.61 х100=1361 лв.

Спечелени срещи – 42 (57.50 %)
Загубени срещи – 35 (35.00 %)
Върнати залози – 6 (7.5 %)
Общо срещи – 80

Срещите в excel

Пълна статистика за месец май:

[table id=52 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *