Април 2013

За месец април  печалбата/загубата е -1.225 единици. Това е чистата печалба и не включва вложените от Вас средства.

Пример: Ако през месец април сте иргали всичките ни мачове с единицичен фиш всеки от който с 100 лв. залога месечната ви загуба е е 1.225 х100=-123 лв.

Спечелени срещи – 34 (47.89 %)
Загубени срещи – 33 (46.48 %)
Върнати залози – 4 (5.63 %)
Общо срещи – 71

Пълна статистика за месец април:

[table id=51 /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *