Прогнози изпратени от наш потребител

Scorebg.com » Прогнози изпратени от наш потребител

Публикуваме прогнози изпратени от наш потребител. Ще са в отделна категория, за да можете да проследите неговата успеваемост. Няма да бъдат включвани в статистиката.

Приятелски мач
Прогноза 1
ITF:20:45 Италия vs Русия –>Италия 0@1.475футболен залог – Lose
Italy vs Russia –>Italy 0@1.475футболен залог – Губи

Прогноза 2
ITF:18:00 Чехия vs Унгария –>Чехия -0.5@1.45футболен залог – Lose
Czech Republic vs Hungary –>Czech Republic -0.5@1.45футболен залог – Губи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *